توجه:محتوی ممکن است دارای اسکرول افقی باشد

چرا بعد از لیزر جوش می زنیم ؟

گاهی اوقات بعد از لیزر موهای زائد، با توجه به میزان حساسیت پوست فرد، عوارض جانبی مثل التهاب، تورم در محل فولیکول مو ...


برگشت به عقب